CRISS LÄGESBILD & INSATSSTÖD för räddningstjänsten, stödjer
insatsledare och inre befäl att få fram all relevant information om aktuellt larm.

Läs mer
Med CRISS SKADERAPPORTERING får du ett hjälpmedel i arbetet med att minska antalet skador, olyckor och tillbud i kommunen. En noggrann rapportering av inträffade skador ger ett underlag till att identifiera och analysera risker i kommunens verksamheterLäs mer
CRISS BRÅ ger er i kommunen som arbetar med samverkan i det brottsförebyggande arbetet ett verktyg där alla inblandade aktörer på ett enkelt sätt kan rapportera in händelser/underrättelser och sedan sammanställa det till en samlad lägesbild och analysunderlag. Läs mer
CRISS TiB & KRISLEDNING samlar det du behöver i mobil eller padda. Utifrån verksamhetens behov formas innehåll efter uppdrag, ansvar och roll. Under stabs- och ledningsarbete jobbar du i din desktop och kan enkelt projicera den samlade lägesbilden på storbild eller skärm.Läs mer

Före

Daglig användaning

  • CRISS ger dig tillgång till information som är relevant för din aktuella roll. När du arbetar med förebyggande arbete som t ex utformning av insatsplaner, inspektion av brandposter etc. har du tillgång till aktuell information genom verktyget i samma gränssnitt som du använder vid en insats.

UNDER

Operativ Insats

  • Under en insats är utgångspunkten för CRISS att fokusera på presentation av den information som är relevant för din roll och din geografiska position. Informationen presenteras i en karta och du kommer enkelt åt detaljer genom att klicka på symboler i kartan.

EFTER

Analys/Uppföljning

  • Genom att information kan sparas under insats ger CRISS stöd för att följa upp arbetet efter genomförd insats och använda det som underlag för erfarenhetsuppbyggnad och utbildning. Statistik och rapporter exporteras enkelt till olika format för utskrift eller publicering.